Tuesday, October 23, 2007

4418.aspx

A good level of English...

Monday, October 22, 2007

4417.aspx

BREV FRA TRØNDERMOR TIL TRØNDERSØNN

Priceless but impossible to translate to English:-Kjære guten min.


Æ skriv det hær breve sakte for æ veit at du itj læs så fort.
No bor vi itj der vi bodd før længer, da du dro hjæmmafra. Far din
Læst i avisa at dæm flæste uløkkan skjer i hjæmmet, så vi har fløtta.


Æ kainn dessværre itj seinn dæ nå adræss, fordi dæm som bodd her
før oss tok me sæ veiskilte å husnommre når dem fløtta, så dæm itj
trængt å skift adræsse sjøl.


Huse 'e skikkelig fint. Det e te å me ei vaskemaskin hær. Men æ'
e itj så sikker på om dein fungere helt bra. I forrige uke så hadd æ
oppi nånn klær, trækt i snora - å sia har æ itj sjett dæm.


Det va to låkk på denj, men vi har itj bruk for låkkan på bade
der maskina står, så de eine bruke vi te brødfjøl. Den anjer va det
et stort høl i så det har vi som ramme roindt bilde av 'en beste'far.


Være e fint da. Det regna berre to gang i forrig uka. Første
gangen regna det i tre daga å ainner gangen i fire.


Når det gjeld denj jakka du villa at æ sku seinn dæ, så sa'n
onkel Jonas at deinn villa bli aillt for tung å seinn i posten, mæ
aill knappan på. Så æ kløpt dæm av, å la dæm i innerlomma.


Søstra di fikk nættopp en onge. Æ har itj hørt om det vart gut
eill pi, så æ kainn itj sei om du har vorte onkel eill tante.


Hainn onkel Harry datt oppi ei tønn' me heimbreinnt i forrig veka.
Vi prøvd å dra'n opp, men hainn bærre flira å villa´tj kom
opp. Te slutt drukna'n da. Vi fikk'en kremmert å hainn breinn einda.
Eillers så har det itj skjedd så vældig mytji her...
Klæm fra Mamma


PS Æ skulla ha seinnt dæ nå pæng, men kommfoluitten va aillerede
ijænnklistra.

Wednesday, October 17, 2007

4402.aspx

Wide smile

Ever wondered what someone that smiles from ear to ear looks like?
Now you know:From Circus of Horrors